HRS Entreprenad AB

Din markentreprenör

Markarbete

 

Vi anlitas flitigt vid både stora och små markarbeten som grävning för fundament, schackting vid nybyggnation samt markarbete för bottenplatta, dränering eller byte av stamledningar

 

Rivning

 

Vi utför traditionellt rivingsarbete med bland annat bilningsrobot och kompaktlastare.

 

Vi har samlat på oss stor erfarenhet.

 

Har ni anlitat oss har ni valt rätt rivningsentreprenör

 

Vi utför även

 

  • Snörröjning
  • Gräsklippning
  • Jourarbeten, såsom markarbeten vid vattenläckor

Håltagning

 

Vi gör hål för alla typer av anslutningar och genomförningar

 

Tekniken minimerar ilagningar runt öppningar och hål, något som självklart resulterar i lägre kostnader

Det är vi som gör grovarbetet

 

...och har både muskler, maskiner och kunnande för att ta hand om

 

  • Håltagning
  • Rivning
  • Sanering
  • Markarbete

Kontakta oss !

 

 

Tel: 040-542950

Email: info@hrsentreprenad.se

Adress: Lodgatan 14 -211 24 Malmö